"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Dublaj

Bireylere seslendirme tekniklerini öğrenerek dublaj yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Ses, nefes, artikülasyon diksiyon-fonetik dramatik çalışma stüdyo çalışması.
Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
3776 kez izlendi
×