"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Geleneksel El Sanatları

EBRU
Öğrencilere; kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalarla, özel olarak hazırlanmış boyaları serpebilme, teknede meydana gelen damlacıkları şekillendirerek desen oluşturabilme ve bunu kağıda aktarabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, ebru boyamaya hazırlık, ebru boyama.
Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri

HÜSN-İ HAT
Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenme ve bu yazıları temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.
Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri

TEZHİP
Hüsn-i hat levha ve albümleri, el yazması eserleri altın yaldız ve boya ile süsleyerek, temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, rumi motifler.
Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
4657 kez izlendi
×