"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Müzik

BAĞLAMA
Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde temel, ikinci ve ileri düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları: 1. Seviye için; Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde Hüseynî (Yahyalı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (derbeder ve kalenderî dizileri), bağlama düzeninde; kürdî ve hicaz (garip) dizileri, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı. 2. Seviye için; Deyiş formu ve Hüseynî dizisinde klasik eserler, zeybek formu ve segâh dizisinde klasik eserler, kırık hava formu ve muhayyerkürdî dizisinde klasik eserler, kırık hava formu ve hicaz dizisinde klasik eserler. 3. Seviye için: Kırık hava formu ve seviyeye uygun klasik eser, deyiş formu ve seviyeye uygun klasik eser, halay formu ve seviyeye uygun klasik eser, zeybek formu ve seviyeye uygun klasik eser, bar formu ve seviyeye uygun klasik eser, horon formu ve seviyeye uygun klasik eser, karşılama formu ve seviyeye uygun klasik eser, teke havası formu ve seviyeye uygun klasik eser.
Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri

BATERİ
Bateri, kelime anlamıyla vurmalı çalgılar takımı olarak adlandırılan bir vurmalı çalgıdır. Bateri kursunda, müzik sevgisini kazanabilme, müzik tekniklerine uygun şekilde bateri çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, nota ve müzik teorisi, baterinin bölümleri, pedal teknikleri, çift el-çift ayak koordinasyonu, müzik terimleri, tuşe bilgisi.
Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri


GİTAR
Batı müziği dönemlerine göre klasik gitar için bestelenmiş olan eserlerle ilgili teknik, icra bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı, klasik gitar müziği dağarcığının oluşturulmasını sağlayan bir eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Müzik bilgisi, klasik gitarı yapısal olarak tanıma, oturuş ve enstrüman hakimiyet bilgisi, akord bilgisi, klavye (perde bilgisi), klasik gitarda temel ve ileri seviye icra teknikleri, parmak ve pozisyon bilgisi, etüt ve repertuvar çalışmaları.
Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri

ELEKTRO GİTAR
Programın amacı 1940’lı yıllardan bu yana özellikle rock müzikte kullanılan elektro gitarı sevdirmek, farklı çalma tekniklerini tanıtmak, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek. Rock, pop ve jazz müziklerinden örnekler dinletmek ve çaldırmaktır.
Konu Başlıkları: Hammer on, pull off , gamlar, sequences, tremolo, modlar, speed picking, power chord (beşli akor) arpej, ritim çalışmaları
Hedef Kitle: 7-15 Yaş / 16 Yaş ve üzeri
13842 kez izlendi
×