"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Senaryo ve Yazarlık

Yazarlık: Haftalık ders saati: 2 Saat.
Bu programla, gramer açısından düzgün, edebi açıdan nitelikli metinler kaleme alabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Gramer ve imla kuralları, metin yazma teknikleri, edebi metinler.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.

Senaryo-Yazarlık: Haftalık ders saati. 2 saat.
Basit düzeyde, bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir hakları, toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.
2689 kez izlendi
×