"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Sinema Televizyon

Sinema ve Televizyon: Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel teknik cihazları kullanma ve senaryo oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sinemanın doğuşu, Türk sineması, ön yapım aşamaları, senaryonun öğeleri ve dramatik yapısı, çekim hazırlıkları, görüntü estetiği, dramatik aydınlatma yöntemleri, çekim sonrası çalışmalar, kurgunun temelleri, dijital video düzenlemesi.

Hedef Kitle: Sadece yetişkinler için.
3966 kez izlendi
×