"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Konservatuvar Tiyatro Bölümü Hazırlık Kursu Seçme Sınavı Bilgilendirmesi

*Sınava girecek adaylar yerli veya yabancı oyun yazarlarının oyunlarından bir komedi veya
dram tiradı ve bir adet şiir hazırlamalıdır.
*Bu tirad ve şiirler ezberlenmelidir.
*Tirad, bir tiyatro oyununda bir karakter tarafından söylenen, belirli bir uzunlukta
olan parça anlamına gelir. Monolog olarak da bilinir.
*Tirad ve şiir hazırlamadan sınava gelen aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Tirad ve şiirini hazırlarken aday internetteki video, makale gibi kaynaklardan yardım
alabilir, ancak sınav esnasında ezber metni dışında bir kaynağa bakmak yasaktır.
*Oyunun tamamı okunduktan sonra tiradı çalışmak tavsiye edilir.
*Oyunu okuyup tiradı ezberledikten sonra aday karakteri anladığı kadarıyla
canlandırmalıdır. Buradaki amaç adayın yeteneğini ölçmek olduğundan mümkün olduğunca
özenli ve dikkatli çalışılması tavsiye edilir.
*Aday oyunculuk alanında herhangi bir eğitim görmediği için eksik veya yanlış bir şekilde
çalışmış olabilir. Bu konudan doğan sorunlar anlayışla karşılanacaktır. Önemli olan adayın
bir adet tirad ve bir adet şiiri ezberleyip, çalışıp sınav salonuna öyle gelmesidir.
68 kez izlendi
×