"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Akordeon

Akordeon: Körüklü ve tuşlu bir enstrüman olan akordeonun müzik tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, duruş, tutuş teknikleri, sağ ve sol el koordinasyonu, majör ve minör gamlar, çift dizekli nota okuma teknikleri
895 kez izlendi
×