"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Darbuka

Darbuka: Geçmişi antik çağlara kadar uzanan ve günümüzde vurmalılar ailesine dahil olan darbuka, popüler vurmalı çalgılardan biridir. Programın eğitiminde enstrümanın temel ve ikinci seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisini kazandırır.

Konu Başlıkları: Darbukanın temel çalım pozisyonu, basit ve bileşik usuller ile bu usullerin farklı velvelelerinin icra şekilleri, vuruş tekniklerine göre çıkarılan tonlar ve bu tonların uygun eserlerde kullanımı
647 kez izlendi
×