"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Kanun

Kanun: Programın eğitiminde temel ve ikinci seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak kanun çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: 1. Seviye için: Temel müzik bilgileri, akord becerisi geliştirme, mızrap egzersizleri, basit makamlardan melodik çalışmalar ve eser icrası eğitimleri. 2. Seviye için: Türk müziği temel süsleme teknikleri, basit, birleşik ve göçürülmüş makamlardan etüt ve örnek eser icrası çalışmaları, farklı usullerdeki eserlerin varyant melodiler ile icrası.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları
633 kez izlendi
×