"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Keman

Keman Eğitimi-Batı: Öğrencinin; Batı müziğinde, kemanı ileri düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, sol majör ve mi minör diziler, re majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa majör ve re minör diziler, do majör ve la minör diziler.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları

Keman-TSM: Türk müziğindeki yeri, üsluba uygunluğu, öğretimi, icrasında kullanılan teknikler batı müziği eğitimi ile zaman zaman kesişse de özgün bir eğitimi kapsamaktadır.

Konu Başlıkları:

1. Seviye için: Temel enstrüman ve yay kavrama teknikleri, yay çekme, entonasyon, basit makamlarda dizi çalışmaları, basit makamlar ve usullerden keman tekniğine uygun olan eserlerin uygulamalı icrası. 2. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tekniklerinin uygulaması. 3. Seviye için: Temel süsleme teknikleri (vibrasyon, bağlı icra, çarpma) ve basit, şed ve birleşik makamlardan örnek eserler üzerinde bu süsleme tekniklerinin uygulaması eğitimleri verilmektedir.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları
1106 kez izlendi
×