"Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir".
444 0 467

Piyano

Piyano: Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileri seviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar.

Hedef Kitle: Yetişkin / 7-14 Yaş Yaygın (Hobi) Grupları
1086 kez izlendi
×